• ಪ್ರೊ_ಬ್ಯಾನರ್

ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್

ಪರಿಹಾರ 5

ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಯೋಜನೆಯು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಇರ್ಕುಟ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 100 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ.CNC ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿತರಿಸಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ 3200KVA 10/0.4KV.